Türkiye’de İklim Değişikliğinin Etkileri: Bölgesel Analiz

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen küresel bir sorun olmasına rağmen, etkileri bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Türkiye, coğrafi konumu ve çeşitli iklim kuşaklarına sahip olması nedeniyle iklim değişikliğinden özellikle etkilenen ülkeler arasındadır. Bu yazıda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim değişikliğinin etkilerini inceleyeceğiz.

Genel Bakış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu 523,9 milyon ton CO2 eşdeğeridir. Bu emisyonların büyük bir kısmı enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın raporlarına göre, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıklar son 50 yılda 1,5°C artmıştır.

Bölgesel Etkiler

Marmara Bölgesi

 1. Kentsel Isı Adası Etkisi: İstanbul gibi büyük şehirlerde, kentsel ısı adası etkisi nedeniyle sıcaklıklar daha da artmaktadır.
 2. Deniz Seviyesi Yükselmesi: İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre, İstanbul Boğazı’nda deniz seviyesi son 60 yılda 12 cm yükselmiştir.
 3. Sel Riski: Ani ve şiddetli yağışlar nedeniyle sel riski artmıştır. 2017 yılında İstanbul’da yaşanan sel felaketi bunun bir örneğidir.

Ege Bölgesi

 1. Kuraklık: Özellikle yaz aylarında kuraklık riski artmıştır.
 2. Tarımsal Üretim: İklim değişikliği, zeytin ve üzüm gibi bölgenin önemli tarım ürünlerini etkilemektedir.
 3. Orman Yangınları: Artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangını riskini artırmaktadır. 2021 yılında yaşanan büyük yangınlar bunun acı bir örneğidir.

Akdeniz Bölgesi

 1. Sıcaklık Artışı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya’da yaz sıcaklıkları son 50 yılda 1,5°C artmıştır.
 2. Su Kaynakları: Azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle su kaynakları üzerinde baskı artmaktadır.
 3. Turizm: Artan sıcaklıklar ve deniz suyu sıcaklığındaki değişimler turizm sektörünü etkilemektedir.

İç Anadolu Bölgesi

 1. Kuraklık: Türkiye’nin İklim Değişikliği 7. Ulusal Bildirimi’ne göre, bölgede kuraklık şiddetinin artması beklenmektedir.
 2. Tarımsal Üretim: İklim değişikliği, özellikle tahıl üretimini etkilemektedir.
 3. Çölleşme Riski: Konya Ovası gibi bölgelerde çölleşme riski artmaktadır.

Karadeniz Bölgesi

 1. Yağış Düzeni Değişimi: Ani ve şiddetli yağışlar artmakta, bu da sel ve heyelan riskini artırmaktadır.
 2. Tarımsal Üretim: Çay ve fındık gibi bölgeye özgü ürünlerin üretimi etkilenmektedir.
 3. Biyoçeşitlilik: İklim değişikliği, bölgenin zengin biyoçeşitliliğini tehdit etmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi

 1. Kar Örtüsü: Azalan kar yağışları ve erken eriyen karlar su kaynaklarını etkilemektedir.
 2. Tarımsal Üretim: Değişen iklim koşulları, bölgedeki hayvancılık ve tarım faaliyetlerini etkilemektedir.
 3. Ekstrem Hava Olayları: Ani sıcaklık değişimleri ve şiddetli yağışlar artmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 1. Sıcaklık Artışı: Bölgede sıcaklık artışının diğer bölgelere göre daha yüksek olması beklenmektedir.
 2. Su Stresi: Fırat ve Dicle havzalarında su stresinin artması öngörülmektedir.
 3. Tarımsal Üretim: Artan sıcaklıklar ve kuraklık, bölgedeki tarımsal üretimi tehdit etmektedir.

İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bir çalışmasına göre, iklim değişikliğinin Türkiye ekonomisine etkileri şöyle sıralanabilir:

 1. Tarım Sektörü: Verim düşüşleri nedeniyle tarımsal üretimde azalma ve gıda fiyatlarında artış.
 2. Turizm Sektörü: Artan sıcaklıklar ve ekstrem hava olayları nedeniyle turizm gelirlerinde potansiyel düşüş.
 3. Enerji Sektörü: Artan soğutma ihtiyacı nedeniyle enerji talebinde artış.
 4. Altyapı: Sel ve fırtına gibi ekstrem hava olayları nedeniyle altyapı hasarları ve yenileme maliyetleri.

Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Stratejileri

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele için çeşitli adımlar atmaktadır:

 1. Paris Anlaşması: Türkiye, 2021 yılında Paris Anlaşması’nı onaylamıştır.
 2. Yenilenebilir Enerji: Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
 3. İklim Kanunu: Türkiye, kapsamlı bir İklim Kanunu hazırlama sürecindedir.
 4. Yeşil Mutabakat Eylem Planı: Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için bir eylem planı hazırlanmıştır.

Sonuç

İklim değişikliği, Türkiye’nin tüm bölgelerini farklı şekillerde etkilemektedir. Kuraklık, su stresi, tarımsal üretimde düşüş, orman yangınları ve ekstrem hava olayları gibi etkiler, ülkenin farklı bölgelerinde farklı yoğunluklarda gözlemlenmektedir.