İklim Değişikliği ve Sağlık: Artan Riskler ve Önlemler

İklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, iklim değişikliği her yıl yaklaşık 150.000 ölüme neden olmaktadır ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Bu yazıda, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini, Türkiye özelindeki durumu ve alınabilecek önlemleri inceleyeceğiz.

İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri

İklim değişikliği, insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli şekillerde etkilemektedir:

 1. Sıcak Hava Dalgaları: Aşırı sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturur.
 2. Hava Kirliliği: İklim değişikliği, hava kirliliğini artırarak solunum ve kalp-damar hastalıklarının artmasına neden olabilir.
 3. Vektör Kaynaklı Hastalıklar: Sıcaklık artışı, sivrisinek gibi hastalık taşıyıcılarının yayılma alanını genişletebilir.
 4. Su ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar: Su kıtlığı ve gıda güvensizliği, çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabilir.
 5. Alerjiler: İklim değişikliği, polen mevsimini uzatarak alerjik reaksiyonları artırabilir.
 6. Ruh Sağlığı: İklim değişikliğinin neden olduğu afetler ve çevresel değişiklikler, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir.

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sağlık

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği nedeniyle iklim değişikliğinin sağlık etkilerine karşı hassas bir ülkedir. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre:

 1. Sıcak Hava Dalgaları: Son yıllarda Türkiye’de sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddeti artmıştır. Örneğin, 2021 yazında Antalya’da sıcaklıklar 45°C’yi aşmıştır.
 2. Vektör Kaynaklı Hastalıklar: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış gözlemlenmiştir. 2002-2015 yılları arasında 9.787 vaka bildirilmiştir.
 3. Su ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar: İklim değişikliği nedeniyle artan su kıtlığı, özellikle kırsal bölgelerde hijyen sorunlarına yol açabilmektedir.
 4. Hava Kirliliği: Türkiye’de büyük şehirlerde hava kirliliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. İstanbul’da PM2.5 seviyesi WHO standartlarının üzerindedir.
 5. Alerjiler: Polen alerjisi vakalarında artış gözlemlenmektedir. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’ne göre, son 20 yılda alerjik hastalıkların görülme sıklığı ikiye katlanmıştır.

Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Sağlık Politikaları

Türkiye, iklim değişikliğinin sağlık etkilerine karşı çeşitli politikalar ve eylem planları geliştirmektedir:

 1. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı: Bu plan, sağlık sektörünü de kapsayan uyum stratejileri içermektedir.
 2. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliği ve Sağlık Daire Başkanlığı: 2020 yılında kurulan bu birim, iklim değişikliğinin sağlık etkilerini izlemekte ve politikalar geliştirmektedir.
 3. Ulusal Sıcak Hava Dalgası Eylem Planı: Bu plan, sıcak hava dalgalarının sağlık etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.
 4. Vektörle Bulaşan Hastalıklar Kontrol Programı: Bu program, iklim değişikliğiyle bağlantılı vektör kaynaklı hastalıklarla mücadele etmeyi hedeflemektedir.
 5. Hava Kalitesi İzleme Ağı: Türkiye genelinde hava kalitesi izleme istasyonları kurulmuştur.

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerine Karşı Alınabilecek Önlemler

Ulusal ve Yerel Yönetimler Düzeyinde:

 1. Erken Uyarı Sistemleri: Sıcak hava dalgaları, sel gibi ekstrem hava olayları için erken uyarı sistemleri geliştirmek.
 2. Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi: Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirilmesi.
 3. Yeşil Alanların Artırılması: Şehirlerde yeşil alanların artırılması, ısı adası etkisini azaltabilir.
 4. Hava Kirliliği Kontrolü: Daha sıkı emisyon standartları ve temiz enerji politikaları uygulamak.
 5. Su Kaynaklarının Korunması: Temiz su kaynaklarının korunması ve su arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi.

Sağlık Sektörü Düzeyinde:

 1. Sağlık Personelinin Eğitimi: Sağlık çalışanlarının iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda eğitilmesi.
 2. Sürveyans Sistemlerinin Güçlendirilmesi: İklimle ilişkili hastalıkların izlenmesi için sürveyans sistemlerinin geliştirilmesi.
 3. Aşılama Programlarının Genişletilmesi: İklim değişikliğiyle bağlantılı hastalıklara karşı aşılama programlarının genişletilmesi.
 4. Telemedicine Uygulamaları: Uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırabilir.

Bireysel Düzeyde:

 1. Sıcak Hava Dalgalarına Karşı Önlem: Aşırı sıcaklarda serin ortamlarda kalmak, bol su içmek.
 2. Hava Kirliliğinden Korunma: Hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak veya maske kullanmak.
 3. Vektör Kontrolü: Sivrisinek üremesini önlemek için durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak.
 4. Sağlıklı Beslenme: Yerel ve mevsimlik gıdaları tercih etmek, beslenme çeşitliliğini artırmak.
 5. Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz yapmak, vücut direncini artırır.
 6. Ruh Sağlığı: Stres yönetimi teknikleri öğrenmek, gerektiğinde psikolojik destek almak.

Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri

 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı: Bu plan, sağlık sektörünü de kapsayan kapsamlı bir uyum stratejisi içermektedir.
 2. Antalya’da Sıcak Hava Dalgası Erken Uyarı Sistemi: Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için bir erken uyarı sistemi geliştirmiştir.
 3. İzmir’de Yeşil Altyapı Projesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi yeşil alanları artırarak ısı adası etkisini azaltmayı hedeflemektedir.
 4. Konya’da Su Tasarrufu Projeleri: Konya Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu ve verimli sulama yöntemleri konusunda projeler yürütmektedir.

Sonuç

İklim değişikliği, insan sağlığı üzerinde giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği nedeniyle bu tehdide karşı özellikle hassastır. Ancak, doğru politikalar ve uygulamalarla bu riskleri azaltmak mümkündür.

İklim değişikliğinin sağlık etkilerine karşı mücadele, sadece sağlık sektörünün değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Hükümetler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları ve bireyler, bu konuda işbirliği yapmalı ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir.

Sağlıklı bir gelecek için, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejilerini uygulamak, sağlık sistemlerimizi güçlendirmek ve bireysel düzeyde sorumluluk almak zorundayız. Ancak bu şekilde, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakabiliriz.

Unutmayalım ki, gezegen sağlığı ile insan sağlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İklim değişikliğiyle mücadele etmek, aynı zamanda kendi sağlığımızı ve gelecek nesillerin sağlığını korumak demektir.