İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Kaybı: Ekosistemler Tehdit Altında

İklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük çevresel tehditlerden biridir. Bu küresel sorun, yalnızca insanları değil, tüm canlıları ve ekosistemleri etkilemektedir. Bu yazıda, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini, özellikle Türkiye özelinde inceleyeceğiz.

Biyoçeşitlilik Nedir?

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki tüm canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder. Bu, mikro organizmalardan bitkilere, hayvanlardan insanlara kadar tüm yaşam formlarını kapsar. Sağlıklı ekosistemler için biyoçeşitlilik hayati öneme sahiptir.

Türkiye’nin Biyoçeşitlilik Zenginliği

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği nedeniyle zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre:

 • Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 3.000’i endemiktir (sadece Türkiye’ye özgü).
 • 460’tan fazla kuş türü, 161 memeli türü, 141 sürüngen türü ve 480 deniz balığı türü barındırmaktadır.
 • Avrupa’daki bitki türlerinin %75’i Türkiye’de bulunmaktadır.

İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri

İklim değişikliği, biyoçeşitliliği çeşitli şekillerde etkilemektedir:

 1. Habitat Kaybı: Sıcaklık ve yağış düzenlerindeki değişiklikler, birçok türün yaşam alanlarını tehdit etmektedir.
 2. Fenolojik Değişiklikler: Bitkilerin çiçeklenme zamanları ve hayvanların göç dönemleri gibi doğal döngüler değişmektedir.
 3. Tür Dağılımında Değişiklikler: Birçok tür, değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için yaşam alanlarını değiştirmek zorunda kalmaktadır.
 4. Deniz Ekosistemlerinde Değişiklikler: Okyanus asitlenmesi ve deniz suyu sıcaklığının artması, mercan resifleri gibi hassas ekosistemleri tehdit etmektedir.
 5. Yabancı Türlerin İstilası: İklim değişikliği, yabancı türlerin yeni alanlara yayılmasını kolaylaştırabilir.

Türkiye’de İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri

Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliği, iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmektedir:

 1. Akdeniz Ekosistemi: Akdeniz iklim kuşağı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biridir. Türkiye’nin güney kıyılarındaki endemik türler risk altındadır. Örnek: Datça hurması (Phoenix theophrasti), iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındadır.
 2. Dağ Ekosistemleri: Yüksek dağlarda yaşayan türler, sıcaklık artışı nedeniyle yaşam alanlarını kaybetme riski altındadır. Örnek: Toros kurbağası (Rana holtzi), sadece Niğde’deki Bolkar Dağları’nda bulunan endemik bir türdür ve iklim değişikliği nedeniyle kritik tehlike altındadır.
 3. Sulak Alanlar: Türkiye’nin önemli sulak alanları, kuraklık ve su seviyesindeki değişiklikler nedeniyle tehdit altındadır. Örnek: Seyfe Gölü (Kırşehir), son yıllarda iklim değişikliği ve aşırı su kullanımı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
 4. Deniz Ekosistemleri: Akdeniz ve Ege’deki deniz ekosistemleri, su sıcaklığının artması ve yabancı türlerin istilası nedeniyle değişmektedir. Örnek: Lesepsiyen göç ile Kızıldeniz’den Akdeniz’e giren bazı balık türleri, yerli türleri tehdit etmektedir.
 5. Ormanlar: İklim değişikliği, orman yangını riskini artırmakta ve bazı ağaç türlerinin yaşam alanlarını değiştirmektedir. Örnek: 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları, birçok endemik türün yaşam alanını tahrip etmiştir.

Biyoçeşitlilik Kaybının Sonuçları

Biyoçeşitlilik kaybının geniş çaplı etkileri vardır:

 1. Ekosistem Hizmetlerinin Bozulması: Biyoçeşitlilik, temiz su, temiz hava, tozlaşma gibi hayati ekosistem hizmetlerini sağlar.
 2. Gıda Güvenliği Tehdidi: Tarımsal biyoçeşitliliğin azalması, gıda güvenliğini tehdit eder.
 3. Ekonomik Kayıplar: Biyoçeşitlilik kaybı, turizm, balıkçılık gibi sektörleri olumsuz etkiler.
 4. İlaç Keşfi İmkanlarının Azalması: Birçok ilaç, doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Biyoçeşitlilik kaybı, potansiyel ilaç kaynaklarının kaybı anlamına gelir.

Türkiye’nin Biyoçeşitliliği Koruma Çabaları

Türkiye, biyoçeşitliliğin korunması için çeşitli adımlar atmaktadır:

 1. Koruma Alanları: Türkiye’de 45 Milli Park, 259 Tabiat Parkı, 30 Tabiatı Koruma Alanı ve 115 Tabiat Anıtı bulunmaktadır.
 2. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı: Bu plan, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bir yol haritası sunmaktadır.
 3. Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Korunması: Akdeniz foku, deniz kaplumbağaları gibi türlerin korunması için özel programlar yürütülmektedir.
 4. Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları: Türkiye genelinde 81 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır.
 5. Gen Bankaları: Türkiye’nin bitki genetik kaynaklarını korumak için gen bankaları kurulmuştur.

Biyoçeşitliliği Korumak İçin Neler Yapabiliriz?

Bireysel düzeyde de biyoçeşitliliği korumak için yapabileceğimiz birçok şey var:

 1. Sürdürülebilir Tüketim: Çevre dostu ürünleri tercih etmek ve aşırı tüketimden kaçınmak.
 2. Yerel ve Mevsimlik Gıdalar: Yerel ve mevsimlik gıdaları tüketmek, biyoçeşitliliğe destek olur.
 3. Plastik Kullanımını Azaltmak: Özellikle deniz ekosistemlerini korumak için plastik kullanımını azaltmak önemlidir.
 4. Doğa Dostu Bahçecilik: Yerli bitki türlerini tercih etmek ve pestisit kullanımından kaçınmak.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Çevremizdekileri biyoçeşitliliğin önemi konusunda bilinçlendirmek.
 6. Doğa Koruma Projelerine Destek: WWF-Türkiye, TEMA Vakfı gibi kuruluşların projelerine destek olmak.

Sonuç

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı, birbirini besleyen ve acil çözüm gerektiren iki büyük çevre sorunudur. Türkiye, zengin biyoçeşitliliği ile bu konuda hem büyük bir sorumluluğa hem de büyük bir fırsata sahiptir.

Biyoçeşitliliğin korunması, sadece doğal yaşam için değil, insanlığın geleceği için de hayati öneme sahiptir. Ekosistem hizmetlerinin devamlılığı, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik için biyoçeşitliliğin korunması şarttır.

Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimiz, biyoçeşitliliği korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Ancak bu şekilde, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.