Deniz Seviyesi Yükselmesi: Kıyı Şehirlerini Bekleyen Tehlike

İklim değişikliğinin en belirgin ve endişe verici sonuçlarından biri, küresel deniz seviyesinin yükselmesidir. Bu fenomen, dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yazıda, deniz seviyesi yükselmesinin nedenlerini, potansiyel etkilerini ve özellikle Türkiye’deki kıyı şehirlerini nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz.

Deniz Seviyesi Yükselmesinin Nedenleri

Deniz seviyesi yükselmesinin başlıca iki nedeni vardır:

 1. Termal Genleşme: Okyanus suları ısındıkça genleşir ve daha fazla yer kaplar.
 2. Buzulların ve Buz Tabakalarının Erimesi: Küresel ısınma nedeniyle kara buzulları ve kutup buz tabakaları erimekte, bu da okyanuslara daha fazla su eklemektedir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel ortalama deniz seviyesi 1901-2018 yılları arasında 20 cm yükselmiştir.

Küresel Etkiler

Deniz seviyesi yükselmesinin küresel etkileri şunları içerir:

 1. Kıyı Erozyonu: Yükselen deniz seviyeleri, kıyı şeridinin aşınmasına neden olur.
 2. Sel ve Su Baskınları: Kıyı bölgelerinde sel ve su baskını riskini artırır.
 3. Tuzlu Su Girişimi: Tatlı su kaynaklarına tuzlu su karışmasına neden olabilir.
 4. Ekosistemlerin Bozulması: Kıyı ekosistemleri ve biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratır.
 5. Ekonomik Kayıplar: Turizm, balıkçılık ve kıyı tarımı gibi sektörleri olumsuz etkiler.
 6. Göç: Kıyı bölgelerinden iç kesimlere doğru zorunlu göçlere neden olabilir.

Türkiye’de Deniz Seviyesi Yükselmesi

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak deniz seviyesi yükselmesinden önemli ölçüde etkilenme potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin 8.333 km uzunluğunda bir kıyı şeridi bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın raporlarına göre:

 1. Akdeniz: Akdeniz’de deniz seviyesi yılda ortalama 4-8 mm yükselmektedir.
 2. Karadeniz: Karadeniz’de deniz seviyesi yılda ortalama 3-5 mm yükselmektedir.
 3. Ege Denizi: Ege Denizi’nde deniz seviyesi yılda ortalama 5-7 mm yükselmektedir.
 4. Marmara Denizi: Marmara Denizi’nde deniz seviyesi yılda ortalama 6-8 mm yükselmektedir.

Türkiye’nin Risk Altındaki Kıyı Şehirleri

Türkiye’nin birçok önemli kıyı şehri, deniz seviyesi yükselmesinden etkilenme riski altındadır:

 1. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre, İstanbul’da deniz seviyesi son 60 yılda 12 cm yükselmiştir. Bu durum, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş gibi kıyı ilçelerini tehdit etmektedir.
 2. İzmir: İzmir Körfezi’nde deniz seviyesinin yükselmesi, şehrin alçak kesimlerini ve özellikle Alsancak bölgesini risk altına sokmaktadır.
 3. Antalya: Antalya’nın dünyaca ünlü plajları ve kıyı şeridi, deniz seviyesi yükselmesinden etkilenme riski altındadır.
 4. Mersin: Mersin’in alçak kıyı ovalarında tarım arazileri risk altındadır.
 5. Samsun: Karadeniz kıyısındaki Samsun’da, kıyı erozyonu ve sel riski artmaktadır.

Potansiyel Etkiler

Türkiye’deki kıyı şehirlerinde deniz seviyesi yükselmesinin potansiyel etkileri şunlardır:

 1. Kıyı Erozyonu: Özellikle Karadeniz kıyılarında kıyı erozyonu hızlanabilir.
 2. Sel ve Su Baskınları: İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde altyapı sistemleri zorlanabilir ve sel riskleri artabilir.
 3. Tatlı Su Kaynaklarının Kirlenmesi: Kıyı akiferlerine tuzlu su girişi, içme suyu kaynaklarını tehdit edebilir.
 4. Turizm Sektörü Üzerindeki Etkiler: Plajların ve kıyı tesislerinin zarar görmesi, turizm gelirlerini etkileyebilir.
 5. Tarım Arazilerinin Kaybı: Özellikle Çukurova gibi verimli delta ovalarında tarım arazileri risk altındadır.
 6. Biyoçeşitlilik Kaybı: Kıyı ekosistemleri, özellikle sulak alanlar ve mangrov ormanları zarar görebilir.

Türkiye’nin Uyum Stratejileri

Türkiye, deniz seviyesi yükselmesinin etkilerini azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir:

 1. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi: Kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımı için kapsamlı planlar hazırlanmaktadır.
 2. Kıyı Yapılarının Güçlendirilmesi: Deniz duvarları, dalgakıranlar gibi koruyucu yapılar inşa edilmekte veya güçlendirilmektedir.
 3. Taşkın Erken Uyarı Sistemleri: Özellikle büyük şehirlerde taşkın erken uyarı sistemleri kurulmaktadır.
 4. Ekosistem Temelli Uyum: Kıyı ekosistemlerinin korunması ve restorasyonu yoluyla doğal bariyerler oluşturulmaktadır.
 5. İklim Değişikliğine Dirençli Şehir Planlaması: Yeni yerleşim alanlarının planlanmasında deniz seviyesi yükselmesi dikkate alınmaktadır.

Örnek Projeler

Türkiye’de deniz seviyesi yükselmesine karşı çeşitli projeler yürütülmektedir:

 1. İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı: Bu plan kapsamında, deniz seviyesi yükselmesine karşı önlemler alınmaktadır.
 2. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi: Bu proje, deniz seviyesi yükselmesinin etkilerini de dikkate almaktadır.
 3. Antalya Kıyı Alanları İklim Değişikliğine Uyum Projesi: Antalya’nın kıyı alanlarını iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Bireysel Düzeyde Yapılabilecekler

Deniz seviyesi yükselmesi gibi büyük ölçekli bir sorunla mücadelede bireysel eylemler de önemlidir:

 1. Karbon Ayak İzini Azaltmak: Günlük yaşamda enerji tasarrufu yaparak ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini tercih ederek karbon emisyonlarını azaltmak.
 2. Bilinçli Tüketim: Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünleri tercih etmek.
 3. Yerel Yönetimleri Teşvik Etmek: Yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmesine karşı önlem almasını talep etmek.
 4. Eğitim ve Farkındalık: Çevre ve iklim değişikliği konularında bilgi sahibi olmak ve çevredekileri bilinçlendirmek.
 5. Kıyı Temizlik Etkinliklerine Katılmak: Kıyı ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunmak.

Sonuç

Deniz seviyesi yükselmesi, iklim değişikliğinin en somut ve endişe verici sonuçlarından biridir. Türkiye, uzun kıyı şeridi ve önemli kıyı şehirleriyle bu tehditten önemli ölçüde etkilenme potansiyeline sahiptir.

Bu sorunla başa çıkmak için bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir. Hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve bireyler, uyum ve azaltım stratejilerinin uygulanmasında işbirliği yapmalıdır.

Deniz seviyesi yükselmesine karşı alınacak önlemler, sadece kıyı şehirlerimizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda ekosistemlerimizi, ekonomimizi ve yaşam kalitemizi de güvence altına alacaktır.

Gelecek nesillere yaşanabilir kıyılar ve şehirler bırakmak için, iklim değişikliğiyle mücadele ve deniz seviyesi yükselmesine uyum konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu, sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi meselesidir.